ysselsteyn, zondag 16 December 2018

Verenigingen/Organisaties
YNB
YNB Histrorie

Het Dorp
Bezoek Ysselsteyn
Bedrijven
Nieuws
Dorpsraad/Dorpsforum
Gebiedspanel
TIPS »
Facebook
Wat is er te doen?
Dorpsraad/Dorpsforum
Twitter


Nieuwsblad voor venray en omgeving
Home > Verenigingen/Organisaties > YNB Histrorie << Terug naar vorige pagina
YNB Historie
GESCHIEDENIS van het YSSELSTEYNS NIEUWSBLAD
Eind 1961 kwamen de diverse groeperingen in Ysselsteyn de verenigingen, boerenbond,boerenleenbank, middenstand enz.) weer eens in vergadering bijeen zoals dat zo eens per jaar gebeurde en klaagde men over de vele mededelingen van de diverse groeperingen en verenigingen die er wekelijks in de bus vielen. Na enig beraad werd besloten om dat eens te bundelen in een wekelijkse uitgave, waarin dan de verenigingen hun mededelingen konden doen, zonder er evenwel een clubblad van de maken. Zo ontstond het YNB oftewel het YSSELSTEYNS NIEUWSBLAD, dat werd uitgegeven en gemaakt bij de Boerenbond. Jan Winnen zou het blad gaan maken met hulp van kantoormedewerk(st)ers en het NKV zou zorgen voor nieten en vouwen, terwijl de verspreiding gebeurde door medewerkers van de Boerenleenbank, die toch al iedere week de dagafschriften bezorgden. Het zou dan ook een huis-aan-huisblad worden zodat dit ook door alle Ysselsteynse gezinnen gelezen kon worden. Op 1 november 1962 zag YNB no 1 het daglicht en al spoedig bleek dat dit een schot in de roos was en de diverse mededelingen op die manier werden gestroomlijnd in één blad.
De eerste pagina werd gereserveerd voor de kerkberichten en de mededelingen van pastoor en parochie en de Boerenbond en de Boerenleenbank kregen een gratis pagina omdat ze de uitgave met een garantiebedrag ondersteunden. Verder zegde de “middenstandsvereniging”, later VZO, zoveel advertenties van Ysselsteynse bedrijven toe dat hiermee ook een deel de exploitatiekosten konden worden gedekt. In 1962 werd het de bankmedewerkers verboden om de dagafschriften nog te bezorgen (fraudegevoeligheid) en zo kwam de bezorging vanaf die tijd te liggen in handen van toendertijd de PTT.( thansPost-nl).
Overgang redactie naar de Boerenleenbank(Rabobank).
Het liep goed met YNB, maar het blad bleef toch erg eenvoudig van opzet. In 1970 kwamen de eerste problemen( bij de financiering) , vooral omdat de boerenbond de aanmaakkosten droeg, terwijl de bevolking steeds meer ging bestaan uit niet-boeren. Na een aantal besprekingen was de Boerenleenbank bereid om de redactie van het YNB over te nemen. Per 1 november 1971 nam de Boerenleenbank de redactie over en werd Agnes Lemmens-Weys betrokken bij de aanmaak. Jan Winnen typte nog wel de moederbladen (stencils), maar Agnes zorgde voor vermenigvuldigen op een haar beschikbaar gestelde stencilmachine en voor het nieten en vouwen, dat inmiddels al lang van het NKV was overgenomen.
 
Overgang redactie naar de DORPSRAAD YSSELSTEYN.
In 1976 was het een beetje crisis omdat toen een voor de boerenbond concurend veevoerbedrijf via hun “zelfstandige verkoper”advertenties wilde plaatsen in YNB, terwijl dat vanaf het begin was beperkt tot bedrijven en personen in Ysselsteyn.
Nadat de Rabobank had toegezegd om geen advertentie van dit veevoerbedrijf via hun wederverkoper te accepteren, was de rust weer weergekeerd, maar voor niet lang, want in 1979 liepen de gemoederen zo hoog op, dat de Rabobank uiteindelijk besloot om de redactie na veel overleg per 1 november 1979 over te geven aan de DORPSRAAD, die dat tot heden is gebleven.
 
Andere financierings-opzet.
Door de overgang van de redactie naar de dorpsraad kwam er wat verandering.
Op de eerste plaats hield Jan Winnen na 18 jaar op als maker van de lay-out van YNB. Wel bleef hij nog tot 1985 lid van de redactie. De lay-out ging ook naar Agnes Lemmens-Weys en zo kreeg zij vanaf die tijd de volledige verzorging van het YNB in handen van copy tot eindprodukt. De bezorging bleef verzorgd door de PTT-post.
Toch bracht deze verandering wat wijzigingen in financiering en opzet te weeg. Allereerst werd vanaf toen van de inwoners een JAARBIJDRAGE gevraagd ( toen Fl.10,00) waarmee een deel de exploitatie kon worden gefinancierd. Verder bleven Boerenbond en Rabobank hun jaarbijdrage geven, waarvoor zij dan wel de gratis advertentiepagina behielden. ( Of ze deze gebruikten lag aan hunzelf). Inmiddels waren de advertentie-inkomsten gestegen en zo kon voor het YNB een sluitende exploitatie worden gerealiseerd. Er werd een nieuw reglement opgesteld waaraan verenigingen en adverteerders zich te houden hadden. ( zie voor huidig reglement elders).
De redactiesecretaris was vanaf het begin Toon Tielen, die nu, 1 juli 2015,na ruim 52 jaar dit secretariaat heeft overgedragen aan Cindy Martens-Loenen.
In 1995 kwam er na 33 jaar een einde aan de bezorging door PTT-post omdat de voorwaarden te streng en de prijs te duur ging worden. Vanaf 15 januari 1996 werd de bezorging van YNB uitbesteed aan Stina Coenen-Rooijakkers, die zelf dan weer voor bezorg(st)ers zorgde. Na 15 jaar trouw bezorgen werd het Stina te veel en werd de bezorging verdeeld onder een aantal personen in het dorp en verspreidingsbureau Periodiek uit Venray.
Onder invloed van technische vooruitgang ontwikkelde het YNB zich tot een weekblad dat in Ysselsteyn huis-aan-huis wordt bezorgd en inmiddels een begrip is geworden in de gemeenschap. Als het eens een keer niet of te laat wordt bezorgd dan regent het telefoontjes bij secretariaat of bij de overige redactieleden.
 
Aanmaken YNB in de loop der tijd.
Zoals hiervoor gemeld was de hele lay-out en opmaak en het verzend-gereedmaken vanaf 1985 in handen van Agnes Lemmens. Maar ook Agnes werd ouder en toen zij 65 jaar werd, besloot zij om te stoppen, na 37 jaren achtereen zich in volle ijver te hebben ingezet voor en ten dienste van het YNB. Haar taak werd op 1 juli 2008 overgenomen door Roos van de Ven, maar deze moest in verband met tijdgebrek door ander werk na 1 ½ jaar deze taak weer opgeven.
Cindy Martens-Loenen werd bereid gevonden om de taak voor de wekelijkse aanmaak van YNB over te nemen en op 1 december 2009 ging de aanmaak over op haar. Zij maakt volledig van de computermogelijkheden en ook werd besloten om het YNB niet meer te vouwen, hetwelk een verlichting van de in te steken tijd voor het verzend-gereedmaken was.   
 
SLOT:
Zo zijn we nu gekomen aan de 53e jaargang van het YNB en door de goede financiële opzet, het zuinig beheer en een strikt beleid inzake publicaties en advertentie-normen kan dit blad ook  in 2013 nog een bijdrage leveren aan de communicatie tussen de  verenigingen en de dorpsgemeenschap. Het blad is begonnen als mededelingenblad van de verenigingenen deze insteek heeft ook nu nog. Daarom vind je er geen grote verslagen van wedstrijden of evenementen en jubilea in, maar door deze opzet hoopt het YNB nog lang een functie te kunnen hebben in de Ysselsteynse dorpsgemeenschap.
 
Ysselsteyn, juli 2015,  
Toon Tielen, 
voormalig redactiesecretaris.
 

Naar boven    Print deze pagina    Mail de webmaster     
 
Meerdaagse verwachtingen!
   
 
Webs.nl Inbound marketing