blitterswijck, zondag 21 April 2019

Dorpsraad
Leden
Notulen actueel
Notulen archief
DOP Blitterswijck
Kasteelru´ne
Dorpsgids
Stichting DOF
Dorpsjournaal
DRO Venray

Het Dorp
Bezoek Blitterswijck
Verenigingen/Organisaties
Bedrijven
Nieuws
TIPS »
Welkom in Blitterswijck
Het Dorp
Bezoek Blitterswijck


Nieuwsblad voor venray en omgeving
Home > Dorpsraad > Stichting DOF << Terug naar vorige pagina
Stichting Dorpsontwikkelingsfonds

Voor de exploitatie van het dorpsjournaal is een aparte stichting opgericht onder de naam van Dorpsontwikkelingsfonds Blitterswijck. Naast de uitgave van het dorpsjournaal is het doel van deze stichting om de opbrengsten van ons dorpskrantje ten goede te laten komen aan initiatieven, activiteiten en projecten, die bijdragen aan de algemene leefbaarheid van Blitterswijck. Vaak leven er vele goede ideeën in ons dorp, maar ontbreekt het aan financiën voor de aanloopkosten. Of voor net het allerlaatste deel van een financiering. Het Dorpsontwikkelingsfonds wil voor initiatiefnemers een steuntje in de rug zijn zonder ingewikkelde procedures.

Hoe aanvragen?

De Stichting DOF werkt nauw samen met de Dorpsraad. De doelstellingen van de Dorpsraad en het Dorpsontwikkelingsfonds zijn namelijk hetzelfde als het gaat om het ondersteunen en stimuleren van leefbaarheidinitiatieven. De aanvragen kunnen daarom ingediend worden bij het secretariaat van het Dorpsontwikkelingsfonds, Van Lyndenstraat 23, 5863 BJ Blitterswijck of e-mail rutt0179@planet.nl of de Dorpsraad Blitterswijck, Op de Smelen 9, 5863 BN Blitterswijck of email dorpsraad@dorpsraadblitterswijck.nl

Via de Dorpsraad verdient de voorkeur.

Een aanvraag bestaat uit een beschrijving van het project of de activiteit, een plan van aanpak, een tijdsplanning en een begroting van kosten en inkomsten. Tevens wordt aangegeven voor welk bedrag een beroep gedaan wordt op het Dorpsontwikkelingsfonds.

Stichting DOF vergadert 1x per kwartaal en beoordeelt geheel onafhankelijk het binnengekomen initiatief.

 
Bestuursleden Dorpsontwikkelingsfonds

De oprichters van de Stichting Dorpsontwikkelingsfonds Blitterswijck zijn:

Voorzitter: Bart Janssen

Secretaris: Riky Rutten

Penningmeester: Theo Hendrix

Leden: Hanny Gooren en Sjaak Sluiters

Naar boven    Print deze pagina    Mail de webmaster     
 
Meerdaagse verwachtingen!
   
 
Webs.nl Inbound marketing