West-Zuid, donderdag 17 Januari 2019

Nieuws
2014 Terugblik
2015 Terugblik
Actueel
Wijkblaadje
Archief
Alles over het nieuwe jeugdcentrum

De wijk
Bezoek West-Zuid
Wijkplatform
Bedrijven
TIPS »
Wijkraad vergadering


Nieuwsblad voor venray en omgeving
Home > Nieuws > Actueel << Terug naar vorige pagina

Actueel

Vacature

De wijkraad West-zuid is op zoek naar een enthousiaste secretaris.

De wijkraad

De wijkraad West-Zuid houdt zich in brede zin bezig met de leefbaarheid van de wijk West-Zuid. Dit uit zich in het faciliteren, participeren en ondersteunen van diverse wijkgerichte projecten op dit gebied. Naast verzoeken van de gemeente dragen wijkbewoners onderwerpen aan waarmee de wijkraad aan de slag gaat. De wijkraad beschikt over een jaarlijks door de gemeente goed te keuren en te verstrekken leefbaarheidsbudget voor de ondersteuning van leefbaarheidsprojecten in de wijk.
De organisatie van de wijkraad bestaat uit een dagelijks en een algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur bestaat uit een voorzitter (duo-voorzitterschap), een secretaris en een penningmeester. In het algemeen bestuur heeft het dagelijks bestuur zitting alsmede een drietal bestuursleden. Het algemeen bestuur vergadert eens in de twee maanden.

De functie

De secretaris maakt deel uit van het dagelijks bestuur en beheert en verwerkt namens de wijkraad de inkomende en uitgaande mail en post. Hij/zij brengt deze indien relevant in de vergadering.

Interesse?

Ben je geïnteresseerd in de functie van secretaris van de wijkraad West-zuid en wil je je met de leden van het bestuur inzetten voor wijkgerichte leefbaarheidsprojecten, neem dan contact op met het bestuur via onderstaand telefoonnummer of stuur een mail naar wijkraadwestzuid@gmail.com.
M. Oosting (duovoorzitter) – 0615025335
Meer

De wijkagenten voor het gebied van Venray West zij

Beste bewoners,

Binnen het basisteam politie Venray-Gennep hebben zich enkele wijzigingen voor gedaan voor wat betreft de gebieden en de wijkagenten.

Zo is de gemeente Venray verdeeld in twee gebieden. Venray-West en Venray-Oost.

Venray West bestaat uit het gebied:
De wijken: Venray Centrum – Venray West - Oranjebuurt – Veltum – De Brabander. De dorpen: Ysselsteyn – Vredepeel – Merselo – Leunen – Veulen – Heide.
Binnen het gebied vallen ook onder andere ook bedrijventerrein Smakterheide en Keizersveld , scholengemeenschap Raaylandcollege, Sportpark De Wieën en Viecuri ziekenhuis.
Wij zijn als wijkagenten verantwoordelijk voor de totale politiezorg binnen ons gebied. Samen met collega’s van het basisteam Venray-Gennep, ondersteunende politiediensten, andere veiligheidspartners, hulpverlenende instanties en uiteraard de bewoners werken wij voortdurend aan het verbeteren en vergroten van de veiligheid in uw dorp, wijk of buurt. Uw informatie is daarbij van essentieel belang. Hebt u vragen, tips of opmerkingen over de leefbaarheid en/of veiligheid in uw omgeving, neem dan gerust contact met ons op.
U kunt op verschillende manieren contact met ons opnemen.

De wijkagenten voor het gebied van Venray West zijn:

v.l.n.r. Harold Jacobs - Pim Hoevenaars – Marcel Deenen

Telefonisch: 0900-8844.
De voorkeur gaat uit om middels telefoonnummer 0900-8844 contact op te nemen en een bericht achter te laten. Er zal dan zo spoedig mogelijk contact met u worden opgenomen. Indien wenselijk kan er een afspraak worden gemaakt aan het politiebureau te Venray, Leunseweg 4.

Meldingsformulier internet.
Andere mogelijkheid is om middels het meldingsformulier van www.politie.nl contact met ons op te nemen. Deze melding komt dan automatisch bij ons terecht.
Op www.politie.nl kunt u via “mijn buurt” snel zien welke wijkagent aan welke wijk/dorp is gekoppeld.

Wij, Harold, Pim en Marcel, hebben er erg veel zin in om u te ontmoeten. Ziet u een van ons op straat, spreek ons gerust aan voor een praatje of voor vragen.

Politie Venray-Gennep is ook actief op het internet.
Digitaal kunt u ons tegenkomen op Facebook, Twitter en Instagram.
Meer

Overig nieuws...Naar boven    Print deze pagina    Mail de webmaster     
 
Meerdaagse verwachtingen!
   
 
Webs.nl Inbound marketing