veulen, vrijdag 22 Maart 2019

Dorpsraad
DOP
Notulen actueel
Notulen archief
enquete
DRO Venray

Het Dorp
Bezoek Veulen
Verenigingen/Organisaties
Bedrijven
Nieuws
Gebiedspanel
TIPS »
LVH Courant


Nieuwsblad voor venray en omgeving
Home > Dorpsraad > Notulen actueel << Terug naar vorige pagina

Notulen actueel

notulen dorpsraadvergadering 12 mei 2015
Uitgegeven: 2015-06-22

Samenvatting van de agendapunten van de dorpsraadvergadering.

1.       Opening.

Vice-voorzitter opent de vergadering en heet de afgevaardigden van het DRO welkom.

 

2.       Notulen  vorige vergadering.

T.a.v. bezoek van Wonen Limburg. Nog geen antwoord gehad van dhr. Houbban op de punten die vorige vergadering zijn aangekaart, t.w. plaatsing van bewoners in de huurwoningen in Veulen. De antwoorden via de secretaris ontvangen, echter niet duidelijk door afwezigheid van secretaris op deze vergadering.

T.a.v. de antikraak-bewoning van het schoolgebouw: Ad Hoc-leegstandbeheer en de gemeente zijn niet akkoord met gestelde voorwaarden. Andere party voor antikraak is HOD-leegstandbeheer. Afwachten hoe het voor Veulen ingevuld gaat worden. > op 13-05-2015 mail ontvangen dat er door HOD al een bewoner in het schoolgebouw geplaatst is!!!

 

3.       DRO

Afgevaardigden van de DRO (= dorpsradenoverleg)  stellen zich voor. Theo Zegers uit Merselo is voorzitter van DRO al 8 jaar.

Jan Deenen uit Wanssum is secretaris en zitting in dagelijks bestuur. Chris Taks uit Wanssum  heeft zitting in dagelijks bestuur en beheert de website van DRO.

Doel van bezoek aan de dorpsraden van DRO:  Beeldvorming wat er leeft in de dorpen. Krachten samen bundelen in de samenwerking met de gemeente en meer macht om beslissingen te nemen. Sedert ong. 15 jaar samenwerking met de gemeente positiever, communicatie naar elkaar is open.

DRO bestaat ongeveer 35 jaar. DRO is een stichting, waarin per dorp (per dorpsraad) 2 personen zitting hebben. DRO overlegt maandelijks.

DRO heeft het dorpsradenbudget geregeld, wandelroutes opgezet, kleine scholen convenant opgezet, woningbouw in de dorpen in beeld gebracht.

Het WRO = wijkradenoverleg. Binding met DRO is minder, in wijken heerst andere problematiek.

WRO komt 3 á 4 keer per jaar bijeen. DRO en WRO komen 2 keer per jaar bijeen. Huidige aandachtspunten  zijn bv glasweb aanleg en gebiedgericht werken.

 

Vragen van DRO: Bij het DOP; wat als het budget positief uitvalt? Dan komt dit ten gunste van de gemeente.

Vragen aan DRO: Er is geen vast overleg moment van DRO met de gemeente. Op afspraak gemeente spreken n.a.v.  actuele punten b.v. de kermis ontwikkeling in de dorpen.

De inventarisatie van de openbare gebouwen in dorpen (gemeenschapshuizen, kerken, scholen) is voor beeldvorming, wat is er aan ruimtes in de dorpen. Medio mei zal dit via wethouder Luciën Peeters bij de gemeente neergelegd worden.

De groeimodule van het gebiedgericht werken is er om te inventariseren hoe men er als dorpsraad voorstaat. Is men progressief werkend of expectatief. Hoe zijn de contacten met de omgeving, hoe wordt er vergaderd, waar zitten verbeterpunten.

 

4.       Dorpse zaken

Dorpskernverfraaiing vordert gestaag. L1 heeft een reportage uitgezonden vanuit Veulen over de dorpskernverfraaiing. In dagblad de Limburger is ook een verslag gepubliceerd over de dorpskernverfraaiing. De knelpunten t.a.v. de perceelgrenzen en het dorpsontwikkelingsplan liggen bij B&W.

De aanschaf van de verlichting is nog in afwachting van deelname en subsidie van de pilot.

 

Werkgroep Wonen in Veulen.

Sef gaat mail sturen aan werkgroep. Hierin Gertjan vragen de oproep om enquete in te vullen via face-book en tevens de oproep om de informatie avond van vrijdag 22 mei te bezoeken. Hans vragen de enquêtes uit te werken en presentatie  hiervan te verzorgen. Harm en Rob Claessen vragen voor toelichting  en eisen van bouwen van huur- en koopwoningen.

Marian zal nog stukje plaatsen in LHV-courant,  betreft de informatie-avond van vrijdag 22 mei om 20.00 uur. (intussen verzet naar woensdag 3 mei!!!)

 

5.       Ingekomen en uitgaande stukken.

I.v.m. afwezigheid secretaris geen mededelingen hierover.

 

6.       Dorpsradenoverleg.

In overleg is gesproken over de opzet van de dorpsservicepunten. Dit is een alternatief om in te spelen op de steeds ouder wordende bevolking en de veranderingen in zorg en welzijn.

Er zijn drie opties besproken: zorgcoöperatie, dorpsondersteuner en servicepunt.

In Oostrum is al  een servicepunt opgericht.

 Een  servicepunt is b.v. enkele keren per maand  geopend en voor de dorpsbewoners een laagdrempelige manier om informatie en advies in te winnen over hulp in en om het huis, ondersteuning bij zorg en sociale knelpunten. Problemen worden aangehoord en in kaart gebracht. Het servicepunt verwijst weer door naar de juiste instantie of laat vrijwilligers hulp bieden.

Een zorgcoöperatie heeft zorgvragers (bv van  huishoudelijke hulp, persoonlijke zorg en klusjes in en rondom het huis) en zorgaanbieders. Zonder bemoeienis van overheid regelen de burgers zelf de hulp of zorg.

Een dorpsondersteuner is de schakel tussen de bewoners en de instanties.

Vrijwilligers voor dergelijke initiatieven kunnen hiervoor cursussen volgen, betaald door de gemeente.

 

Servicepunt in Veulen vanuit de KBO gestalte geven.

Dianne Ummels van Gemeente Venray wil de dorpsraden bezoeken om nadere informatie en uitleg te geven. Dan KBO-bestuur / afgevaardigden vragen om hierbij aanwezig te zijn en behoefte peiling te doen.

 

7.       Rondvraag.

Bianca en Neeltje hebben de vraag of er voor de basisschooljeugd activiteiten opgezet kunnen worden vanuit of met de steun van de dorpsraad.

Dorpsraad juicht dergelijk initiatief toe, maar de opzet wordt bij Bianca en Neeltje neergelegd. Dorpsraad zal steun bieden hierbij. Bianca en Neeltje maken een stukje voor in de LVH-courant.

 

Henri Kessels vraagt nog naar gevaarlijk verkeerspunt van Brugpas – Hazenweg. Urgentie betreft plaatsen van waarschuwingsbord wordt aan betreffende afdeling doorgegeven.

 
Naar boven    Print deze pagina    Mail de webmaster     
 
Meerdaagse verwachtingen!
   
 
Webs.nl Inbound marketing