oostrum, woensdag 22 Mei 2019

Dorpsraad
Samenstelling
Vergaderdata 2016
Notulen actueel
Notulen archief
Contact
Dorpsraad op internet
Oostrum's weekblad
Leefbaarheidfonds
Enquête DOP 2017
Downloaden VVN rapport
DOP Oostrum 2005
DOP Oostrum 2011
DRO Venray

Het Dorp
Bezoek Oostrum
Verenigingen/Organisaties
Bedrijven
Nieuws
Gebiedspanel
TIPS »
Verkeersonderzoek Mgr. Hanssenstraat-Stationsweg Veilig Verkeer Nederland
Enquête DOP 2017
Dorpsraad op internet
Oostrum's weekblad


Nieuwsblad voor venray en omgeving
Home > Dorpsraad > Notulen actueel << Terug naar vorige pagina

Notulen actueel

Concept notulen openbare vergadering 11-10-2016
Uitgegeven: 2017-03-09Notulen openbare vergadering Dorpsraad Oostrum d.d. 11 oktober 2016

 

1. Opening door de voorzitter

 

Wijzigingen binnen de Dorpsraad:

·        Leo Mertens is nieuw lid

·        Jeroen Arts en Jennefer Emming willen ook iets voor het dorp doen. Bekijken nog in welke vorm.

 

2. Vaststelling agenda

 

4A wordt toekenningen leefbaarheidsfonds

4B ingevoegd: ingekomen stukken.

 

3. Notulen openbare vergadering d.d. 10 mei 2016

 

Deze worden vastgesteld zonder opmerkingen.

 

4A. Toekenningen leefbaarheidsfonds

 

·        Duikelrek speeltuin Oostrum noord: positief beoordeeld voor 565 euro excl. BTW.

·        Diverse kermisaktiviteiten door het kermiscomite: positief beoordeeld voor maximaal 325 euro.

 

4B. ingekomen stukken

 

·        Onderzoek bomen hoefslag/deel randrade: conditie verminderd tot sterk verminderd. Zullen worden  vervangen in oktober/november 2016. Straatbewoners hebben alle hierover een brief ontvangen van gemeente.

·        Venray JOGG (jongeren op gezond gewicht)gemeente: Streven om de jongeren zoveel mogelijk te stimuleren om gezonde keuzes te maken. Vraag wat dorpsraad hierin kan betekenen. Initiatief zal vanuit de aanvraagster moeten komen waarbij de dorpsraad kan ondersteunen met b.v. leefbaarheidsfonds of publicaties.

·        Definitieve openstelling doorgang langs Raedts naar achterliggende wijk: Nu er een tijdelijke openstelling ivm werkzaamheden aan de Hanssenstraat, is wordt de vraag gesteld of de doorgang voor altijd kan worden opengesteld. Dit is niet mogelijk omdat er een recht van overpad rust op dit stuk. Eigenaar van poort wil niet dat hier gelopen en gefietst wordt. Alleen bij calamiteiten zal de poort geopend kunnen worden voor hulpdiensten.

 

5. Stand van zaken:

 

Inritconstructie Mgr. Hanssenstraat/stationsweg:

VVN heeft nog te kennen gegeven om met de gemeente rond de tafel te gaan zitten. VVN werkt met vrijwilligers, dus we kunnen niet te veel druk leggen om het te versnellen.

Gemeente (John Drabbels was aanwezig): komen veel verschillende vragen en opmerkingen binnen. Dus lastig om probleem aan te pakken.

Gemeente staat open voor feedback vanuit VVN.

Dorpsraad: zal rapport VVN afwachten en daarna reageren naar gemeente of dorp.

 

Herinrichting Mgr. Hanssenstraat:

Planning loopt nu al ongeveer 2 weken achter. Oplevering t/m kruising Ghunenbeek was 22 oktober wordt niet gehaald. Grondwater in gebied is heel hoog.

De groengroep is voor de eerste keer bij elkaar geweest.

In vervolg betere communicatie. B.v. geen informatie dat de glasbakken eerder niet bereikbaar waren.

Bushaltes komen te vervallen.

Op 1 punt hebben aanwonende nog discussie met werkgroep en gemeente. Komen hierover nog bij elkaar op 20 oktober 2016.

Bloembakken komen voorlopig op dorpsplein.

Als glasvezel wordt aangelegd dan zal de straat opnieuw open moeten.

 

Via Venray:

Geen nieuwe ontwikkelingen rond Via Venray. 25 oktober 2016 eerstvolgende vergadering.

 

Woningbouw Oostrum Oost:

Gemeente zegt dat er veel vorderingen zijn gemaakt, alleen op detailpunten zal nog overeenstemming moeten worden bereikt.

 

DOP:

Afgelopen april is er een thema-avond geweest met grote opkomst. Na deze avond is de werkgroep nog 3 keer bij elkaar geweest om uitkomst thema-avond te bespreken.

Na lange zomeronderbreking zal in week 42 de volgende bijeenkomst zijn. Oplevering einde van het jaar zal niet gehaald worden. Zal in eerste kwartaal 2017 waarschijnlijk worden.

 

Ontsluiting voormalig BAM terrein:

Dorpsraad heeft een eigen zienswijze ingediend bij de gemeente over de ontsluiting van het voormalig BAM terrein. Gemeente wilde ontsluiten op de stationsweg wat niet strookt met het verkeersluw maken van de stationsweg.

Buurtbewoners hebben ook een eigen zienswijze ingediend.

Bij verdere ontwikkelingen zullen we zoveel mogelijk samenwerken.

 

6. Verzekering aktiviteiten

Dorpsraad is aan het kijken wat te doen bij aktiviteiten in het dorp. Wie is verantwoordelijk als er iets mis gaat bij aktiviteiten. Kunnen we hiervoor een gezamelijke verzekering afsluiten.

 

7. Rondvraag:

 

M. Meulendijks: Formeel protest indienen tegen website van gemeente. Plannen/wijzigingen zijn moeilijk terug te vinden. Wordt op aktielijst gezet.

H. Vermeulen: Er wordt veel te hard gereden op stationsweg.  Er wordt geadviseerd dat Henk dit zelf meldt bij Harold Jacobs (politie)

 

P. Bom: Wat is de status van Hulst1 opknapbeurt. Zou gaan via Frans Geurts gemeente.

 

L. Lenssen: Bij vergadering geweest stationsomgeving.

Venray – Venlo wordt dubbel spoor

Komt voorlopig geen terras op station

Veiligheid is afgelopen tijd 4% beter geworden.
Naar boven    Print deze pagina    Mail de webmaster     
 
Meerdaagse verwachtingen!
   
 
Webs.nl Inbound marketing