smakt en holthees, maandag 22 April 2019

Dorpsraad
DOP Smakt-Holthees
Gebiedsgericht Werken
Notulen actueel
Plannen Schaartsven
Notulen archief
Publicaties
DRO Venray

Het Dorp
Bezoek het dorp
Verenigingen/Organisaties
Bedrijven
Nieuws
Gebiedspanel
TIPS »
Verenigingen/Organisaties


Nieuwsblad voor venray en omgeving
Home > Dorpsraad > Publicaties << Terug naar vorige pagina
Publicaties van de Dorpsraad


Holthees en Smakt wetenswaardigheden uit hun geschiedenis

Harry Wijenberg schreef in 2004 een 64 pagina's tellend boek over wetenwaardigheden uit Holthees en Smakt.

Het boek is voor € 10,- te koop bij de Fa. Wijenberg, Gildestraat 4, 5824 AB Holthees of door € 12,50 (incl. verzendkosten) over te maken op bankrekening nr. 17.39.22.260 t.n.v. Dorpsraad Holthees-Smakt, o.v.v. "Boek Holthees-Smakt". Vergeet dan niet duidelijk het verzendadres te vermelden.


't Krčntje is 't krantje dat door de Dorpsraad wordt gemaakt voor de bewoners van Smakt en Holthees.

Redactieadres:

Redactie 't Krčntje
Loobeekweg 1
5824 AE Holthees

E-mail: krentje@planet.nl

Kopij inleveren uiterlijk 5 dagen vóór de verschijningsdatum. Doe dit bij voorkeur digitaal. E-mailen mag ook.

Abonnementen
Tegenbetaling van € 10,= per jaar ontvangen de bewoners van Smakt en Holthees 17 keer per jaar 't Krčntje en een Telefoongidsje.
Belangstellenden buiten ons bezorgingsgebied kunnen zich voor dezelfde prijs vermeerderd met de portokosten abonneren.

Advertenties
't Krčntje wordt gemaakt op A5 formaat.
Advertenties kosten € 18,= voor een hele pagina. Een halve pagina kost € 11,= en een kwart komt op € 6,=.  Kleine advertenties, € 1,25 per regel.
Ook advertenties zien wij graag digitaal binnenkomen.

Bezorging
't Krčntje wordt door de leerlingen van basisschool St. Jozef verspreidt. Mocht u het krantje niet ontvangen hebben meldt dit dan tussen 12 en 13 uur op telefoonnummer 636305 of bij J. Jansen op telefoonnummer 636773.


Nieuwkomers Krčntje
Nieuwkomers in onze gemeenschap ontvangen van de Dorpsraad het Nieuwkomers Krčntje. Deze speciale uitgave bevat veel informatie over het leven in Holthees en Smakt zodat nieuwe inwoners zich snel thuis zullen voelen in onze gemeenschap.


Telefoongidsje
Holthees en Smakt staan in 2 verschillende KPN-telefoonboeken en dat is in de dagelijkse praktijk bijzonder onhandig. Daarom krijgen de abonnees van 't Krčntje ongeveer eens per jaar het Telefoongidsje waarin wel beide dorpen zijn opgenomen. Daarnaast bevat dit boekje allerlei nuttige adressen en informatie.


Naar boven    Print deze pagina    Mail de webmaster     
 
Meerdaagse verwachtingen!
   
 
Webs.nl Inbound marketing