vredepeel, woensdag 22 Mei 2019

Het Dorp
Geschiedenis
Vredepeel in beeld

Bezoek Vredepeel
Verenigingen/Organisaties
Bedrijven
Nieuws
Dorpsraad
Gebiedspanel
TIPS »
Geschiedenis van de Vredepeel
Vredepeel in beeld
Wat is er te doen?
Groeten uit Vredepeel


Nieuwsblad voor venray en omgeving
Home > Het Dorp > Geschiedenis << Terug naar vorige pagina
Geschiedenis van de Vredepeel

De naam PEEL komt waarschijnlijk van de Latijnse naam “Locus Paludis”, wat betekent “moerassige plaats”. Door de eeuwen heen is de grens tussen Brabant en Limburg in de Peel het onderwerp van geschillen geweest tussen de verschillende buurgemeenten, in eerste instantie vanwege de turfwinning.

Uiteindelijk ging de “Vredepaal” een centrale rol spelen en gaf deze de Vredepeel haar naam.

 

In 1939 werd ter verdediging van het zuidoosten van Nederland het defensiekanaal met zijn kazematten aangelegd.

 

In 1949 kreeg Venray het gebied waar ons dorp ligt, 464 ha., definitief toegewezen.

Toen werd de Vredepeel Commissie opgericht, die de verkaveling en ontginning regelde. In de begin jaren 50 werd met handkracht dit peelgebied ontgonnen.

 

Op 16 juni 1955 werd op de plaats waar de kern van het dorp zou komen, door minister L. Mansholt “de Steen” onthuld,waarin de naam VREDEPEEL staat gebeiteld.

 

Enkele straatnamen van ons dorp hebben een historisch verleden, o.a.:

* Joh. v. Wyttenhorstweg:

Dhr. J. v. Wyttenhorst was ten tijde van Karel de Vijfde een belangrijk arbiter bij het oplossen van geschillen.

* Keizer Karelweg:

Genoemd naar Keizer Karel de Vijfde, Heer der Nederlanden, waaronder ook dit gebied, toen genaamd “Land van Kessel” viel.

 

Ten tijde van de opening van het dorp viel het besluit dat op de plaats waar eigenlijk 45 boerderijen zouden komen, een vliegveld aangelegd zal worden, Vliegbasis de Peel, die op 1 mei 1957 officieel in gebruik wordt genomen.

Dit was de eerste rem op de groei van het dorp.

Vredepeel werd vrijwel direct voorzien van elektriciteit, maar de waterleiding werd pas in 1962 aangelegd.

 

In september 1958 is de school “Regina Pacis”gereed, waar de eerste jaren ook de kerkdiensten plaats vinden.

 

In 1962 is het gemeenschapshuis “De Kleine Loef” geopend, welke ruimte tevens dienst doet als kleuterschool.

 

Vanaf 1959 worden jaarlijks de Vredefeesten gehouden, waarvan de opbrengst bedoeld is voor de kerk.

 

Op 2 juni 1963 wordt de kerk “Koningin van de Vrede” door deken Loonen ingezegend.

 

In 1964 wordt op de parochievergadering de Culturele Commissie benoemd, met als taak culturele en sportieve activiteiten te bevorderen.

 

Ook ontstaan de verenigingen, als eerste in 1961 de boerinnen-bond.

 

In 1970 wordt de Culturele Commissie omgedoopt tot Contact Commissie en wordt in 1975 omgevormd tot Dorpsraad.

 

In 1976 wordt de kleuterschool gesloten wegens het gering aantal kinderen. Maar in augustus ’85 komen de kleuters weer terug naar ons dorp, doordat de lagere school wordt omgevormd tot Basisschool.

 

Op 31 okt. 1981 werd een nieuwe Vredepaal door de burgemeesters van Bakel, Oploo, Vierlingsbeek en Venray ingegraven. In het tv.-programma Van Gewest tot Gewest werd ruimschoots aandacht besteed aan ons dorp. V.V.V.-Venray bood Vredepeel een betonnen Vredepaal aan, als symbool van de bewogen geschiedenis. Deze paal staat op het gazon vóór de pastorie.

 

In 1983 was sprake van mogelijke plaatsing van kruisraketten op Vliegbasis de Peel. Dit leidde tot veel landelijke protesten en locale demonstraties door het Vredesberaad Venray. Op 1 juli 1993 wordt Vliegbasis De Peel officieel opgeheven en vervangen door de Groep Geleide Wapens.

 

In 1995 heeft het gemeenschapshuis een “face-lift”gekregen. Er werd een stuk aangebouwd. Daarin kwam een nieuwe keuken. Tevens werd het interieur danig gemoderniseerd.

Ons dorp is de laatste jaren op initiatief van de dorpsraad ook actief in het verfraaien van de kern. In 1995 kregen wij van de Heidemaatschappij het predikaat “kern met Pit”overhandigd.

 

In 1999 werd ter gelegenheid van het 50-jarig priesterjubileum van pastoor H. Janssen de Mariakapel gebouwd.

 

In 2000 werd wederom een nieuwe Vredepaal, van steen, geplaatst, omdat de houten paal uit 1991 was “ontvreemd”.

 

Het aantal inwoners is 250  maar zij garanderen: 

                                                                                                                                                                                                      VREDEPEEL ZAL NOG MEER GESCHIEDENIS SCHRIJVEN !!!!!!!!

Naar boven    Print deze pagina    Mail de webmaster     
 
Meerdaagse verwachtingen!
   
 
Webs.nl Inbound marketing