ysselsteyn, donderdag 15 November 2018

Nieuws
Actueel
Archief

Het Dorp
Bezoek Ysselsteyn
Verenigingen/Organisaties
Bedrijven
Dorpsraad/Dorpsforum
Gebiedspanel
TIPS »
Facebook
Wat is er te doen?
Dorpsraad/Dorpsforum
Twitter


Nieuwsblad voor venray en omgeving
Home > Nieuws > Actueel << Terug naar vorige pagina

Actueel

Forumvergadering 13 december
Uitgegeven: 06-12-2017

Beste leden Dorpsforum,

Graag nodigen wij u uit voor de Dorpsforumvergadering op woensdag 13 december 2017 om 20.00 uur in de Smelehof.

De agenda:

Aanvang 20.00 uur

1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
3. Vaststellen notulen vorige vergadering
4. Voortgang actiepunten
5. Jaarverslag DR - ter behandeling en goedkeuring - zie bijgevoegd jaarverslag en jaarplan
6. Jaarplan DR - ter behandeling en goedkeuring - zie bijgevoegd jaarverslag en jaarplan
7. Werkgroep voorzieningen status voortgang - ter behandeling
8. Afscheid Rob Janssen als lid Presidium kandidaatstelling vervanging
9. Evaluatiegroep - Notitie Presidium inzake forum - zie eindverslag evaluatiegroep (ter behandeling), verzoek behandeling (ter behandeling) en missie-kernwaarden Presidium (ter behandeling en goedkeuring)
10. Rondvraag

Agendapunt 9 bevat het eindverslag van de evaluatiegroep en een verzoek van de groep om een antwoord te geven op twee specifieke aspecten uit de evaluatienota. In de vergadering zal het Presidium hier een toelichting op geven.
Het Presidium wil in het kader van de ontwikkeling van het Forum, de notitie missie-kernwaarden behandelen en ter goedkeuring voorleggen.

Rob Janssen heeft aangegeven te willen stoppen als lid van het Presidium. Mensen die zich kandidaat willen stellen worden verzocht om contact op te nemen met de voorzitter Martijn Arts, email: martijnarts@hotmail.com.

De stukken voor deze vergadering zijn ook te vinden op www.ysselsteyn.dorpenvenray.nl

Via onderstaande link:

http://www.dorpenvenray.nl/include/files/ysselsteyn/2017/Bijlage_verzamel_bestand_dorpsforum_13-12-2017_.pdf


Presidium,
Martijn, Rob en Willie

Naar boven    Print deze pagina    Mail de webmaster     
 
Meerdaagse verwachtingen!
   
 
Webs.nl Inbound marketing